terça-feira, 24 de janeiro de 2012

Chantada, polo dereito

A Irmandade Xurídica Galega levou a cabo un novo acto de reafirmación no galeguismo xurídico en colaboración co Concello de Chantada. Avogados, procuradores, xuíces de paz e tres xuízas comprometéronse publicamente ó exercicio da súa función en lingua galega coa finalidade de prestar un servizo público acorde cos fundamentos da IXUGA.Información collida de: galeguizargalicia.tv 

sábado, 7 de janeiro de 2012

IN MEMORIAM ( 1920-2012)

Autorretrato, 1944

Isaac Díaz Pardo, o intelectual galeguista que é todo un referente na cultura do noso país. Morreu, mais vivirá para sempre na historia deste pobo. 

Grazas por acender o facho que nos ilumina na escuridade!