terça-feira, 24 de janeiro de 2012

Chantada, polo dereito

A Irmandade Xurídica Galega levou a cabo un novo acto de reafirmación no galeguismo xurídico en colaboración co Concello de Chantada. Avogados, procuradores, xuíces de paz e tres xuízas comprometéronse publicamente ó exercicio da súa función en lingua galega coa finalidade de prestar un servizo público acorde cos fundamentos da IXUGA.Información collida de: galeguizargalicia.tv 

Sem comentários:

Enviar um comentário