terça-feira, 29 de maio de 2012

LURRA ETA CAMPAIAC

ERAMAN CIATE LURRA,
amaren buztina hireari bildua,
ereinotz lyricoequin,
Padrongo campo-santuan Rosaliaren
amoreac eta doloreac igurcia...
negar honen lehen verso sacratua.

Besteac composatzeagatic,
gu guztiongatic jotzen duten
eliça guztietaco campai guztiec
batera Ifarretic Hegoara cantatuac,
ilkumbean ere ençunen dituc,
gure çorigaitzaren dimensionea
eztiate broncezco choralean bilduco.

Hiregatic, Daniel, campan-dorreez gaine-ra,
heriotze patronatuaren seinalagarri,
bicitzezco accentu berriec joco diate;
spirituen cordec joco diate;
gaucen metalec;
gaucen,
haietan uzten baitituga giçonoc çathietan
arimaren çathiac.

Do libro de V. Paz-Andrade PRANTO MATRICIAL
Tradución de Gabriel Aresti

Sem comentários:

Enviar um comentário