terça-feira, 1 de julho de 2014

Que esconde a pelota?

(A Copa do mundo levada ao Brasil pola FIFA non é so unha cuestión de futebol, senón mais ben un
evento completamente ostentoso e innecesario que representa un negocio tan redondo, para
corporacións e institucións, coma os balóns cos que tentan distraer a nosa atención, se analizamos
os millóns que move antes, durante e despois do mesmo. A pesar de estarmos a falar dun dos países
máis “futboleiros”, os investimentos na Copa topáronse cunha oposición de case o 80% da
poboación brasileira, feito lóxico se temos en conta que o país sofre unha das maiores taxas de
imposto do mundo, ademais do pagamento dunha débeda pública próxima ao 50% do PIB mentres
o pobo pasa fame. A Copa tivo un custo ata o momento de 11 billóns de euros, dos cales mais do
83% saíron dos impostos do propio pobo, que paga un evento ao que nin sequera poderá asistir se
temos en conta que o salario mínimo dx brasileirx ronda os 238€.)
(...)
Estes son os enlaces para ver os videos en internet:
BRASIL E A PACIFICACIÓN
A COPA DAS COPAS
O PREZO DA COPA DO MUNDO
O OUTRO LADO DO MUDIAL DO BRASIL
SUDÁFRICA, FARENHEIT 2010

Sem comentários:

Enviar um comentário