quinta-feira, 28 de junho de 2012

En Compostela o 30 de Xuño procederase á asemblea constituínte da Cooperativa de Ensino Popular “Avoaescola” (CEPA)

A tod@s @s interesad@s:

Este sábado 30 de xuño, no salón de actos da Residencia Universitaria Burgo das Nacións, en Santiago de Compostela, terán lugar as asembleas extraordinarias de Galiza co Galego e da constitución da Cooperativa de Ensino Popular “Avoaescola”.
Desenvolverase a de Galiza co Galego a partir das 17 horas en primeira convocatoria e ás 17,30 horas en segunda, conforme á seguinte orde do día:
Lectura e aprobación da acta anterior da asemblea de Galiza co Galego.
Informe de xestión da Comisión Reitora de Galiza co Galego.
Incorporación de novas persoas a Galiza co Galego.
Debate sobre a constitución da Cooperativa de Ensino Popular “Avoaescola”.
Votación de acordos de Galiza co Galego.

Breve receso.

Sobre as 18:30 horas procederase á apertura pública da asemblea constituínte da Cooperativa de Ensino Popular “Avoaescola” (CEPA), coa seguinte orde do día:
Lectura e aprobación dos estatutos da CEPA.
Asinamento da acta de constitución da CEPA.
Elección do primeiro Consello Reitor da CEPA.
Elección da presidencia, vicepresidencia e secretaría da CEPA.

Información enviada por Galiza co Galego

Comisión Galiza co Galego
http://limiargalego.blogspot.com/
Venezuela, 33, B, 15404, Ferrol, A Coruña
Telf: 629891145

Sem comentários:

Enviar um comentário